Copyright

Copyright CANON INC. 2021
Niets uit deze publicatie mag worden gereproduceerd, overgedragen, opgeslagen in een zoeksysteem of vertaald in een taal of computertaal in enige vorm of op enige wijze, elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, handmatig of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon Inc.