Disclaimers

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
CANON INC. GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DIT MATERIAAL, UITDRUKKELIJK NOCH STILZWIJGEND, BEHOUDENS DE HIERIN BEPAALDE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIKSDOEL OF NIET-INBREUK. CANON INC. IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD, VERLIEZEN OF KOSTEN DAN OOK, ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DIT MATERIAAL.