De app gebruiken om gescande faxen vanaf een apparaat te verzenden

Met deze app kunt u faxen vanaf een apparaat verzenden en de faxinstellingen wijzigen.
Er is een knop geregistreerd om een fax met de standaardinstellingen te verzenden, maar u kunt ook gepersonaliseerde instellingen registeren.
Door veelgebruikte instellingen en bestemmingen onder knoppen te registreren, kunt u de geregistreerde verrichtingen met een druk op de knop eenvoudig uitvoeren.

Vereisten

Met het te gebruiken apparaat kunt u taken uitvoeren vanaf mobiele terminals
Volg de onderstaande procedure om de instelling via het bedieningspaneel van het apparaat in te schakelen.
Scherm [Management Settings] (Beheerinstellingen)> [License/Other] (Licentie/overige) van (Settings/Registration) → stel [Allow Jobs to Be Performed from Mobile Device] (Taken laten uitvoeren vanaf mobiel apparaat) in op [On] (Aan).
[Log in as Guest user] (Meld u aan als gastgebruiker) is uitgeschakeld in [App Settings] (App-instellingen) > [User Information] (Gebruikersinformatie)
OPMERKING
Als de gebruikersverificatie van het apparaat is ingesteld en [Display When Function Is Selected] (Weergeven wanneer functie is geselecteerd) is ingesteld in [Login Screen Display Settings] (Weergave-instellingen inlogscherm), geef dan een van de volgende schermen weer voordat u de verrichting uitvoert.
Main Menu/Home
Mobile Portal
Als het softwaretoetsenbord op het toetsenbordverificatiescherm wordt weergegeven, sluit het softwaretoetsenbord dan af voordat u de verrichting uitvoert.

Procedures

1.Tik op [] in de linkerbovenhoek van het Canon PRINT Business beginscherm.
Het scherm [Select Printer] (Selecteer Printer) wordt weergegeven.
2.Selecteer het apparaat dat u gebruikt.
3.Tik op [Other Functions] (Overige functies) in het beginscherm van Canon PRINT Business.
4.Tik op [Fax].
Wanneer u een fax met de standaardinstellingen verzendt
5.Tik in het scherm [Fax] op [Fax].
6.Voer het adres van de ontvanger in.
Tik op [+] om het adresboek van de mobiele terminal te openen en een bestemming te selecteren.
De standaard faxinstellingen zijn geselecteerd, maar u kunt op een instelling tikken om deze te wijzigen.
7.Plaats de originelen op het apparaat en tik op [Start] (Starten).
De taak wordt mogelijk geannuleerd als u de originelen plaatst nadat u op [Start] (Starten) hebt getikt.
8.Bevestig de bestemming op het weergegeven scherm en tik op [OK].
Als het scherm [Enter PIN Code] (Pincode invoeren) wordt weergegeven, voer dan de viercijferige pincode in die op het scherm van het apparaat wordt weergegeven.
OPMERKING
U kunt [App Settings] (App-instellingen) > [Confirm Entered Fax Number] (Ingevoerde faxnummer bevestigen) inschakelen om een veld weer te geven voor het bevestigen van het ingevoerde faxnummer wanneer u een bestemming handmatig invoert.
Wanneer u een nieuwe knop registreert
5.Tik in het scherm [Fax] op [Add Button] (Knop toevoegen).
6.Specificeer de instellingen die u voor de knop wilt registreren, het faxnummer van de ontvanger en een knopnaam en tik op [Store] (Opslaan).

Resultaat

De fax wordt naar de opgegeven bestemming verzonden.
Als u een nieuwe knop hebt geregistreerd, wordt deze toegevoegd aan het scherm [Fax].
OPMERKING
Tik op [] rechts van een knop om de instellingen van een geregistreerde knop te wijzigen.
Tik op het pictogram Edit rechtsboven in het scherm om de knoppen te sorteren of een knop te verwijderen.
Als het bericht "The job has been canceled because the printer was being used, or a timeout occurred." wordt weergegeven, meld u dan aan op het apparaat voordat u de verrichting uitvoert, of wijzig de instellingen van het visuele bericht van het apparaat.
Als het bericht "Could not perform the job because the job settings on the printer are incorrect, or another operation was being processed." wordt weergegeven, controleer dan de [Fax]-instellingen van het apparaat en wijzig instellingen die conflicteren met de instellingen in de app.

Verwante onderwerpen