Het apparaat aanraken om in te loggen

U kunt inloggen op het apparaat dat is geregistreerd in [Nearby Printers] (Printers in de buurt) door deze met de mobiele terminal aan te raken.

Vereisten

Op het apparaat dat u wilt gebruiken, is de Bluetooth-optie geïnstalleerd.
Bluetooth is ingeschakeld in de instellingen van het apparaat dat u gebruikt.
Bluetooth is ingeschakeld in de instellingen van de mobiele terminal.
Het apparaat dat u wilt gebruiken is geregistreerd op het scherm [Select Printer] (Selecteer Printer) van de functie [Nearby Printers] (Printers in de buurt).
[App Settings] (App-instellingen) > [User Information] (Gebruikersinformatie) is ingesteld.
Schakel [Log in as Guest user] (Meld u aan als gastgebruiker) echter uit.
OPMERKING
Om in te loggen op een apparaat door het aan te raken met de mobiele terminal, is een omgeving nodig waarmee het apparaat en de mobiele terminal via een Wi-Fi-netwerk of directe verbinding kunnen worden aangesloten.
Afhankelijk van het apparaat dat u gebruikt, wordt het mogelijk niet gedetecteerd als u de mobiele terminal aanraakt wanneer het apparaat in de slaapstand staat*. Raak de mobiele terminal aan na het drukken op de toets [Energy Saver] (Ener.bespar.) om de slaapstand te verlaten.
* Slaapstand: Het bedieningspaneel van het apparaat is uitgeschakeld.

Procedures

1.Tik in het beginscherm Canon PRINT Business op [Other Functions] (Overige functies).
2.Tik op [Printer Control Panel Login] (Meld Printbedieningspaneel aan) op de voorzijde van het apparaat dat u gebruikt.
Het apparaat dat u gebruikt wordt weergegeven op het scherm [Printer Control Panel Login] (Meld Printbedieningspaneel aan).
3.Raak het apparaat dat u wilt gebruiken aan met de mobiele terminal.
OPMERKING
Als het apparaat dat u gebruikt, een bericht toont dat aangeeft dat het apparaat niet is geregistreerd vanuit [Printer Control Panel Login] (Meld Printbedieningspaneel aan), tikt u op [OK] op het berichtenscherm om het scherm [Printer Control Panel Login] (Meld Printbedieningspaneel aan) weer te geven. Raadpleeg "Het apparaat registreren (zoeken met Bluetooth)" om te lezen hoe u uw apparaat registreert.

Resultaat

U bent ingelogd op het apparaat.

Verwante onderwerpen