Een directe verbinding tot stand brengen met Bluetooth

De modus directe verbinding van het apparaat wordt vanaf een mobiele terminal met Bluetooth gestart en maakt rechtstreeks verbinding met het apparaat. U kunt rechtstreeks verbinding maken met bewerkingen op de mobiele terminal zonder rechtstreeks het apparaat te bedienen.

Vereisten

Het apparaat dat u gebruikt ondersteunt directe verbindingen.
Op het apparaat dat u wilt gebruiken, is een Bluetooth-optie geïnstalleerd.
Bluetooth is ingeschakeld in de instellingen van het apparaat dat u gebruikt.
Bluetooth is ingeschakeld in de instellingen van de mobiele terminal.
[App Settings] (App-instellingen) > [User Information] (Gebruikersinformatie) is ingesteld.
[Log in as Guest user] (Meld u aan als gastgebruiker) moet echter gedeactiveerd zijn.

Procedures

1.Tik op [Other Functions] (Overige functies) in het beginscherm van Canon PRINT Business.
2.Tik op [Direct Connection] (Directe verbinding).
3.Tik op [Connect] (Maak verbinding).
4.Tik in het scherm [Nearby Printers] (Printers in de buurt) op het apparaat dat u gebruikt.
Het apparaat wordt niet herkend
Ga naar een plek waar het apparaat zichtbaar is en tik op [Search] (Zoek). Een apparaat kan ongeveer binnen 2 m/80 inches door Bluetooth worden herkend.
Als het scherm [Usage] (Gebruik) wordt weergegeven
Voer de PIN code in volgens de instructies op het scherm en registreer (koppel) het apparaat in de mobiele terminal als een apparaat dat met Bluetooth is verbonden.
Als het scherm [Wi-Fi Settings] (Wifi-instellingen) wordt weergegeven
Maak volgens de instructies op het scherm verbinding met het opgegeven netwerk met de Wi-Fi-instellingen van iOS.
Als het scherm [Adjust Sensitivity] (Pas gevoeligheid aan)/[Adjust Sensitivity for Login] (Pas gevoeligheid voor aanmelden aan) wordt weergegeven
U moet de Bluetooth-gevoeligheid aanpassen voor de mobiele terminal die u gebruikt. Pas de gevoeligheid aan volgens de instructies op het scherm.
5.Als er een bericht wordt weergegeven waarin staat dat de directe verbinding tot stand is gebracht, tikt u op [OK].

Resultaat

De mobiele terminal wordt met het geselecteerde apparaat verbonden. [Direct Connection] (Directe verbinding) wordt onder het pictogram van het apparaat weergegeven boven aan het beginscherm.
Als u de directe verbinding wilt verbreken, tikt u op [End] (Beëindig) op het scherm [Direct Connection] (Directe verbinding).

Verwante onderwerpen