Een printserver registreren

U kunt uitvoerbestemmingen registreren die niet in het scherm [Select Printer] (Selecteer Printer) worden weergeven en u kunt apparaten registreren die geen printer/multifunctioneel apparaat zijn (bijvoorbeeld printservers).

Vereisten

Het aantal geregistreerde apparaten heeft de bovengrens niet bereikt.
In deze app kunnen maximaal 10 apparaten worden geregistreerd. Als in totaal 10 apparaten zijn geregistreerd, moeten geregistreerde apparaten worden verwijderd voordat u apparaten kunt zoeken.

Procedures

1.Tik op [] in de linkerbovenhoek van het Canon PRINT Business beginscherm.
Het scherm [Select Printer] (Selecteer Printer) wordt weergegeven.
2.Tik op [Manual Search (Wi-Fi)] (Handmatig zoeken (wifi))
3.Voer het IP-adres of de DNS-naam van het gewenste apparaat in.
Wanneer u zoekt op basis van een DNS
Voer de hostnaam of FQDN in. Wanneer u het apparaat niet kunt opgeven met een hostnaam, voert u de FQDN in.
<FQDN Voorbeeldinvoer>
Als de hostnaam device01, de subdomeinnaam aaa en de domeinnaam bbb.com is:
device01.aaa.bbb.com
4.Als het bericht [Could not find a supported printer.] (Kan geen ondersteunde printer vinden.) wordt weergegeven, tikt u op [Register As] (Registreer als).
5.Voer in het scherm [Register As] (Registreer als) een naam in bij [Registered Name] (Naam geregistreerde gebruiker).
6.Stel [Queue Name] (Wachtrijnaam), [Printer Port] (Printerpoort) en [Byte count] (Aantal bytes) in.
7.Tik op [Register] (Registreren).

Resultaat

Het apparaat wordt geregistreerd in de lijst van het scherm [Select Printer] (Selecteer Printer).
OPMERKING
Gegevens van een geregistreerd apparaat kunnen worden gewijzigd in het scherm [Printer Details] (Printergegevens).

Verwante onderwerpen