Het apparaat registreren (registreren met QR-code)

U kunt apparaten registreren die u wilt gebruiken voor scannen en printen. Hier wordt uitgelegd hoe u een apparaat registreert door de QR-code te scannen die op het apparaat wordt weergegeven met een mobiele terminal.

Vereisten

Het aantal geregistreerde apparaten heeft de bovengrens niet bereikt.
In deze app kunnen maximaal 10 apparaten worden geregistreerd. Als in totaal 10 apparaten zijn geregistreerd, moeten geregistreerde apparaten worden verwijderd voordat u apparaten kunt zoeken.
Het apparaat dat u gebruikt, moet de weergave van QR-codes ondersteunen.
Aan de achterkant van het mobiele apparaat is een camera bevestigd.

Als u een apparaat verbindt via een directe verbinding

[Direct Connection] (Directe verbinding) is geopend op het apparaat.

Procedures

De QR-code op het apparaat weergeven

1.Geef de QR-code weer vanuit [Mobile Portal] (Mobiele portal).

De QR-code met een mobiele terminal scannen

1.Tik op [] in de linkerbovenhoek van het Canon PRINT Business beginscherm.
Het scherm [Select Printer] (Selecteer Printer) wordt weergegeven.
2.Tik op [QR Code] (QR-code).
Als het scherm [Usage] (Gebruik) wordt weergegeven
Controleer de inhoud en tik op [Continue] (Ga door).
3.Houd de QR-code binnen het kader van het weergegeven camerascherm.
Als de QR-code binnen het kader staat, scant de app de QR-code automatisch.
Als het scherm [Wi-Fi Settings] (Wifi-instellingen) wordt weergegeven
Maak volgens de instructies op het scherm verbinding met het opgegeven netwerk met de Wi-Fi-instellingen van iOS.

Resultaat

Het apparaat wordt geregistreerd in de lijst van het scherm [Select Printer] (Selecteer Printer).
OPMERKING
U kunt ook een apparaat registreren vanuit het scherm [Preview] (Voorbeeld). Tik op [Printer] in het scherm [Preview] (Voorbeeld) om het scherm [Select Printer] (Selecteer Printer) weer te geven.

Verwante onderwerpen