Wat is de Data Conversion Service?

De Data Conversion Service is een gratis service die u kunt gebruiken voor het maken van voorbeeldweergaven en voor het printen van bepaalde bestanden.
Wanneer u een Microsoft Office-bestand print, kunt u het bestand in de originele lay-out printen door de lay-out op internet met de Data Conversion Service te corrigeren.
Als u de Data Conversion Service gebruikt, wordt er een renderingproces uitgevoerd door via internet met een server te communiceren. Afhankelijk van de inhoud van de te printen gegevens en de communicatieomgeving die u gebruikt, kan het uploaden en downloaden van gegevens elk een aantal minuten duren.
Onderhoudsinformatie bekijken
De Data Conversion Service voert een renderingproces uit door via internet met een server te communiceren. Deze service is vanwege onderhoud soms tijdelijk niet beschikbaar.
Voor informatie over onderhoud tikt u op [] > [Information] (Informatie) > [About] (Info) > [Maintenance Information] (Onderhoudsinformatie) rechtsboven in het beginscherm van Canon PRINT Business.
OPMERKING
Wanneer u de Data Conversion Service voor de eerste keer gebruikt, worden de Terms of Use weergegeven. Lees de inhoud en tik op [Agree] (Akkoord) als u het ermee eens bent. U kunt de Terms of Use controleren door op [] > [Information] (Informatie) > [About] (Info) > [Terms of Use] (Gebruiksvoorwaarden) te tikken in het beginscherm van Canon PRINT Business.
Als u de Data Conversion Service niet gebruikt, klopt de lay-out van de geprinte gegevens mogelijk niet.

Verwante onderwerpen