Beveiligd printen

U kunt een pincode aan de printgegevens koppelen en de gegevens opslaan in het apparaat. Deze functie is handig wanneer u een vertrouwelijk document wilt printen.

Vereisten

Het apparaat dat u gebruikt moet beveiligd printen ondersteunen.

Procedures

Het bestand dat u wilt printen selecteren

1.Open het bestand dat u wilt printen in de voorbeeldweergave.
2.Tik op [].
3.Voor Microsoft Excel-bestanden (xls en xlsx) selecteert u in het bladselectietscherm het blad dat u wilt printen → tik op [Preview] (Voorbeeld).
Het scherm [Preview] (Voorbeeld) wordt weergegeven

Het geselecteerde bestand printen

1.Tik op [Printer] en selecteer het apparaat waarmee u wilt printen.
2.Tik op de printinstellingen → tik op [Output Method] (Uitvoermethode).
3.Selecteer in het scherm [Output Method] (Uitvoermethode) de optie [Secure Print] (Beveiligd afdrukken) → tik op het pictogram voor details.
4.Configureer beveiligd printen in het scherm [Secure Print] (Beveiligd afdrukken).
[PIN] (Pincode):
Voer het vereiste wachtwoord in wanneer u print vanaf het apparaat.
[Confirm User Information When Performing Secure Print] (Gebruikersgegevens bevestigen bij beveiligd printen):
Als deze optie is ingeschakeld, wordt in de app een dialoogvenster voor het bevestigen/instellen van de documentnaam, de gebruikersnaam en het wachtwoord weergegeven wanneer beveiligd printen wordt uitgevoerd.
5.Keer terug naar het scherm [Output Method] (Uitvoermethode) > [Print Settings] (Afdrukinstellingen) > [Preview] (Voorbeeld).
6.Tik in het scherm [Preview] (Voorbeeld) op [Secure Print] (Beveiligd afdrukken).
7.Selecteer een documentnaam en voer het wachtwoord in op het bedieningspaneel van het apparaat.
OPMERKING
Raadpleeg de handleidingen die bij het apparaat zijn geleverd voor informatie over het printen van een bestand dat in het apparaat is opgeslagen.

Resultaat

De geselecteerde gegevens worden geprint.

Verwante onderwerpen