Een webpagina printen

U kunt een webpagina weergeven en printen.
Er zijn twee methoden voor het weergeven en printen van een webpagina: een methode waarbij u deze app in het Deel-menu van Safari kiest en de weergegeven pagina print, en een methode waarbij u de pagina die u met deze app wilt printen, weergeeft en print.
OPMERKING
Als u een afbeeldingsbestand van internet rechtstreeks met Safari hebt geopend, kunt u niet afdrukken met deze app.

Procedures

De te printen webpagina weergeven

Bij het printen van een in Safari weergegeven pagina
1.Start Canon PRINT Business in het Deel-menu van Safari.
De in Safari weergegeven pagina verschijnt in het scherm [Web] van Canon PRINT Business.
2.Tik op [Preview] (Voorbeeld).
Het scherm [Preview] (Voorbeeld) wordt weergegeven
Bij het weergeven van de pagina die u wilt printen in deze app.
1.Tik in het beginscherm Canon PRINT Business op [Documents] (Documenten).
2.Tik op [Print from Web] (Printen vanaf internet).
3.De te printen webpagina wordt weergegeven.
4.Tik op [Preview] (Voorbeeld).
Het scherm [Preview] (Voorbeeld) wordt weergegeven

De geselecteerde internetpagina printen

1.Tik op [Printer] en selecteer het apparaat waarmee u wilt printen.
2.Tik op de printinstellingen om deze te wijzigen.
3.Controleer het voorbeeld in het scherm [Preview] (Voorbeeld).
De tweede en volgende pagina's controleren
Als u op de miniatuurweergave tikt, wordt een vergroot voorbeeld weergegeven. Als u een bestand met meerdere pagina's print, kunt u de tweede en daaropvolgende pagina's als vergrote printvoorbeelden bekijken.
Overbodige pagina's verwijderen
Als u op de miniatuurweergave tikt, wordt een vergroot voorbeeld weergegeven. Geef onnodige pagina's weer en tik op [].
4.Tik in het scherm [Preview] (Voorbeeld) op [Print] (Afdrukken).

Resultaat

De geselecteerde webpagina wordt geprint.

Verwante onderwerpen