Risico's van communicatie met een zelfondertekend certificaat

Als mobiele terminals en apparaten via Wi-Fi worden verbonden, wordt er een servercertificaat dat op het apparaat is geïnstalleerd gebruikt voor gecodeerde communicatie. Het servercertificaat dat bij de verzending is geïnstalleerd, is een zelfondertekend certificaat.
Als u een zelfondertekend certificaat gebruikt, bestaat er een kans dat vertrouwelijke gegevens, zoals gebruikersnamen of wachtwoorden, uitlekken als er een man-in-the-middle-aanval plaatsvindt, bijvoorbeeld als een pc denkt dat het apparaat op het intranet wordt geïnstalleerd.
Ter voorkoming van man-in-the-middle-aanvallen en voor een goede beveiliging moet u een geverifieerd servercertificaat op het apparaat installeren. Neem voor informatie over de installatie van een servercertificaat contact op met de beheerder van het apparaat.