Zwart-witgegevens worden als kleurgegevens geteld

Sommige apparaten beschouwen zwart-witgegevens als kleurgegevens als u print met Canon PRINT Business.
U kunt de afbeelding op de volgende manieren printen als u wilt dat zwart-witgegevens worden geteld als zwart-witgegevens.
De printinstellingen wijzigen
Tik op Print Settings in het voorbeeldscherm wanneer u gaat printen en selecteer [Select Color] (Selecteer kleur) > [B&W] (ZW).
Printen zonder gebruik van de functie [Photo Albums] (Fotoalbums)
Als een afbeelding via iTunes op een computer in [Photo Albums] (Fotoalbums) wordt gelezen, worden de kleuren mogelijk aangepast en geconverteerd naar kleurgegevens in iTunes.
Als dit gebeurt, leest u de afbeelding opnieuw in een andere app voor bestandsbeheer dan [Photo Albums] (Fotoalbums). Open de afbeelding, open deze app via het gedeelde menu en print.