Beperkingen voor het gebruik van direct printen van PDF-bestanden

Op apparaten met de functie direct printen van PDF of printen van PS, verzendt u het PDF-bestand rechtstreeks naar het apparaat om het te printen.
Let op het volgende wanneer u dit doet.
Het printvoorbeeld dat wordt weergegeven in het scherm [Preview] (Voorbeeld) kan afwijken van het werkelijke printresultaat.
Als u het scherm [Preview] (Voorbeeld) > [Print Settings] (Afdrukinstellingen) > [Staple] (Nieten) instelt, kan het document op andere posities worden geniet dan de posities die worden aangegeven op de miniatuurweergave in het scherm [Preview] (Voorbeeld).
U kunt in het vergrote voorbeeldvenster geen pagina verwijderen die u niet wilt printen. Om op te geven welke pagina's u wilt printen, gaat u naar het venster [Print Settings] (Afdrukinstellingen) > [Print Range] (Printbereik).
Afhankelijk van het apparaat dat u gebruikt, wordt het printen van een PDF-bestand dat met een wachtwoord is beveiligd mogelijk niet ondersteund. Als u met zo'n apparaat een PDF-bestand probeert te printen dat met een wachtwoord is beveiligd, wordt het printen geannuleerd door het apparaat.
Om een PDF-bestand te printen dat met een wachtwoord is beveiligd, stelt u [Printer Details] (Printergegevens) > [Print Options] (Printopties) > [PDF Direct Print] (PDF Direct printen) in op Off.
Als er een fout optreedt bij het printen van een PDF-bestand dat met een wachtwoord is beveiligd, wordt op de mobiele terminal geen foutbericht weergegeven.