Gegevens worden niet geprint volgens de printinstellingen

Als het apparaat dat u gebruikt de functies die in het scherm [Print Settings] (Afdrukinstellingen) worden weergegeven niet ondersteunt, worden deze instellingen niet toegepast.
Als de functies niet worden ondersteund door het apparaat dat u gebruikt, wordt de volgende bewerking uitgevoerd.
[Output Method] (Uitvoermethode) > [Save] (Sla op)
Bij apparaten die opslaan in een gebruikersmailbox niet ondersteunen, wordt de taak normaal geprint.
[Output Method] (Uitvoermethode) > [Secure Print] (Beveiligd afdrukken)
Bij apparaten die de functie Secure Print niet ondersteunen, wordt de taak normaal geprint.
[Dept. ID Mgt.] (Afd.-ID mngt.) > On
Bij apparaten die de functie Department ID Management (Beheer van afdelings-id's) niet ondersteunen, wordt de taak normaal geprint.
OPMERKING
Om de functie Department ID Management (Beheer van afdelings-id's) te kunnen gebruiken, dient u deze functie op het apparaat in te schakelen. Raadpleeg voor meer informatie de handleidingen bij het apparaat.
[Output Size] (Uitvoerformaat)
Als u een papierformaat opgeeft dat niet wordt ondersteund door het apparaat, wordt de printtaak geprint op een ander papierformaat of wordt een bevestigingsbericht weergegeven op het bedieningspaneel van het apparaat.
[Select Color] (Selecteer kleur) > [Color] (Kleur)
Bij apparaten die printen in kleur niet ondersteunen, worden de instellingen niet toegepast en wordt de printtaak in zwart-wit geprint.
[2-sided] (Dubbelzijdig) > On
Bij apparaten die dubbelzijdig printen niet ondersteunen wordt deze instelling niet toegepast en worden de gegevens geprint op één zijde van het papier.
[Staple] (Nieten) > On
Bij apparaten die nieten niet ondersteunen wordt deze instelling niet toegepast en worden de gegevens geprint zonder te worden geniet.
Ook als u een apparaat gebruikt waarbij een afwerkeenheid is bevestigd die nieten ondersteunt, wordt de printtaak mogelijk zonder nieten uitgevoerd als u een ander papierformaat selecteert dan LTR of A4.
OPMERKING
De instellingen die worden weergegeven, kunnen per apparaat verschillen.
Als het apparaat het ophalen van configuratiegegevens ondersteunt en u gebruikt de functie [Select Printer] (Selecteer Printer) > [Printer Details] (Printergegevens) > [Update Printer Information] (Werk printerinformatie bij), dan kunt u de items op basis van de functies van het apparaat weergeven in het scherm [Print Settings] (Afdrukinstellingen). Als de configuratiegegevens van het apparaat niet kunnen worden opgehaald, worden alle items weergegeven in het scherm [Print Settings] (Afdrukinstellingen).