Stille inn metoden for å sende en måladresse

Du kan konfigurere innstillinger som gjør at en måladresse kan sendes til en enhet som vises på startskjermbildet med [Provide Address] (Angi adresse)-funksjonen.

Prosedyrer

1.Trykk på [] øverst til høyre på startskjermbildet for Canon PRINT Business → [App Settings] (App-innstillinger).
2.Trykk på [Provide Address] (Angi adresse).
3.Slå [Provide Address to Selected Printer] (Angi adresse til valgt skriver) On.

Resultat

Innstillingen vises i skjermbildet [App Settings] (App-innstillinger) > [Provide Address] (Angi adresse).