Angi et SNMP-gruppenavn

Du kan angi et SNMP-gruppenavn. Standardnavnet er "public". Denne innstillingen må vanligvis ikke endres.

Prosedyrer

1.Trykk på [] øverst til høyre på startskjermbildet for Canon PRINT Business → [App Settings] (App-innstillinger).
2.Trykk på [SNMP Settings] (MEAP-innstillinger).
3.Angi et SNMP-gruppenavn.

Resultat

Det angitte SNMP-fellesskapnavnet vises i skjermbildet [App Settings] (App-innstillinger) > [SNMP Settings] (MEAP-innstillinger).