Laste ned filer fra nettskyen

Du kan laste ned filer som er lagret i nettskyen.
Du kan sende nedlastede filer med e-post eller laste dem opp til en annen nettskytjeneste.

Forutsetninger

Nettskyappen som skal brukes er installert.

Prosedyrer

1.På Canon PRINT Business-startskjermen, trykk på [Documents] (Dokumenter).
2.I [Documents] (Dokumenter)-skjermen, trykk på [Files] (Filer).
3.Velg filen som skal lastes ned på den viste filvalgskjermen.
Forhåndsvisningsskjermen for dokumenter vises.
4.I forhåndsvisningsskjermen, trykk på [].
5.Trykk på [Save to Files] (Lagre i filer).
MERK
Når du laster ned filer fra Dropbox eller Google Drive, hvis følgende tegn er inkludert i filnavnet/filnavnene erstattes de med "_".
":" og "/"
"." på begynnelsen av navnet
<Eksempel> ".abc/def.jpg" → "_abc_def.jpg"

Resultat

Filen er lagret på den mobile terminalen.