Vise forhåndsvisningsskjermen for dokumenter

På forhåndsvisningsskjermen for dokumenter kan du se forhåndsvisninger av data, sende e-post og skrive ut.
[]
[Save to Files] (Lagre i filer)/[Save Copy to Files] (Lagre kopi i filer)
Lagrer forhåndsviste data på den mobile terminalen eller i nettskyen.
[Open in] (Åpne i)
Åpner de forhåndsviste dataene i en annen app som er installert på den mobile terminalen.
[]
Sender de forhåndsviste dataene med e-post.
Hvis du trykker på [], legges den skannede datafilen til som vedlegg i en ny e-post.
[]
Skriver ut de forhåndsviste dataene. Hvis du trykker på [], vises en [Preview] (Forhåndsvisning)-skjerm for utskrift.