Copyright

Copyright CANON INC. 2021
Ingen del av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, transkriberes, lagres i et uthentingssystem eller oversettes til noe språk eller dataspråk i noe format eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, magnetisk, optisk, kjemisk, manuelt eller på annen måte, uten tidligere skriftlig tillatelse fra Canon Inc.