Berøre enheten for å logge på

Du kan logge på en enhet som er registrert i [Nearby Printers] (Skrivere i nærheten) ved å berøre den med den mobile terminalen.

Forutsetninger

Et Bluetooth-kompatibelt alternativ er installert på enheten som skal brukes.
Bluetooth er aktivert i innstillingene til enheten som du bruker.
Bluetooth er aktivert i innstillingene til den mobile terminalen.
Enheten som skal brukes er registrert på [Select Printer] (Velg skriver)-skjermen til [Nearby Printers] (Skrivere i nærheten)-funksjonen.
[App Settings] (App-innstillinger) > [User Information] (Brukerinformasjon) er innstilt.
Imidlertid bør [Log in as Guest user] (Logg på som gjestebruker) deaktiveres.
MERK
For å logge på en enhet ved å berøre den med den mobile terminalen, kreves det et miljø som lar enheten og den mobile terminalen koble til via et Wi-Fi-nettverk eller direkte tilkobling.
Avhengig av enheten som du bruker, kan det hende at det ikke registreres hvis du berører den mobile terminalen når enheten er i dvalemodus*. Berør den mobile terminalen etter at du trykker på [Energy Saver] (Strømsparing)-tasten for å gå ut av dvalemodus.
* Dvalemodus: Kontrollpanelet til enheten er slått av.

Prosedyrer

1.På Canon PRINT Business-startskjermen, trykk på [Other Functions] (Andre funksjoner).
2.Trykk på [Printer Control Panel Login] (Pålogging til skrivers kontrollpanel) foran på enheten som du bruker.
Enheten som du bruker vises i skjermbildet [Printer Control Panel Login] (Pålogging til skrivers kontrollpanel).
3.Berør enheten som skal brukes med den mobile terminalen.
MERK
Hvis enheten som du bruker viser en melding som indikerer at enheten ikke er registrert fra [Printer Control Panel Login] (Pålogging til skrivers kontrollpanel), trykk på [OK] på meldingsskjermen for å vise [Printer Control Panel Login] (Pålogging til skrivers kontrollpanel) -skjermen. Se "Registrere enheten (Søke med Bluetooth)" for hvordan du registrerer enheten din.

Resultat

Du er logget på enheten.

Beslektede emner