Slik viser du [Other Functions] (Andre funksjoner)-skjermbildet

I skjermbildet [Other Functions] (Andre funksjoner) kan du bruke de valgfrie funksjonene som er tilgjengelige i denne appen og vise snarveier til funksjoner på startskjermbildet.
Funksjonsliste
Hvis du trykker på et funksjonsnavn, vises skjermbildet til den funksjonen.
Hvis du trykker på navnet til en app som er koblet til denne appen, vises App Store-siden for den appen.
Snarveivisning
En snarvei til startskjermbildet vises hver gang du aktiverer en funksjon.
Edit
Du kan endre rekkefølgen til funksjonene ved å trykke på Edit-ikonet.
Endre rekkefølgen
Du kan endre visningsrekkefølgen hvis du drar [].