Angi / skrive ut utskriftsdata holdt i en enhet fra den mobile terminalen

Du kan kontrollere og endre utskriftsinnstillingene for utskriftsdata holdt i enheten, eller skrive dem ut. Du kan også bruke funksjonene på enheten som ikke kan stilles inn med utskriftsfunksjonene i denne appen.
MERK
Du kan bruke denne funksjonen til å vise jobber som tilhører brukeren som er angitt i [User Name] (Brukernavn) og [Domain Name] (Domenenavn) i skjermbildet [User Information] (Brukerinformasjon).

Forutsetninger

[App Settings] (App-innstillinger) > [User Information] (Brukerinformasjon) er innstilt.

Prosedyrer

1.På Canon PRINT Business-startskjermen, trykk på [].
2.I skjermbildet [Select Printer] (Velg skriver) velger du enheten som holder utskriftsdataene.
3.På Canon PRINT Business-startskjermen, trykk på [Other Functions] (Andre funksjoner).
4.Trykk på [Release and Print] (Send og skriv ut).
5.Trykk på [] for jobben du vil skrive ut.
6.Sjekk og/eller endre [Print Settings] (Utskriftsinnstillinger)/[Template] (Mal)/antall kopier.
7.Trykk på [Print] (Utskrift).

Resultat

Den valgte jobben skrives ut.

Beslektede emner