Starte direkte tilkobling med Bluetooth

Den direkte tilkoblingsmodusen til enheten startes fra en mobil terminal ved hjelp av Bluetooth, og kobler direkte til enheten. Du kan koble til direkte med operasjoner fra den mobile terminalen uten direkte drift av enheten.

Forutsetninger

Enheten du bruker, er kompatibel med direkte tilkobling.
Et Bluetooth-kompatibelt alternativ er installert på enheten som skal brukes.
Bluetooth er aktivert i innstillingene til enheten som du bruker.
Bluetooth er aktivert i innstillingene til den mobile terminalen.
[App Settings] (App-innstillinger) > [User Information] (Brukerinformasjon) er innstilt.
[Log in as Guest user] (Logg på som gjestebruker) bør derimot være deaktivert.

Prosedyrer

1.Trykk på [Other Functions] (Andre funksjoner) i startskjermen til Canon PRINT Business.
2.Trykk på [Direct Connection] (Direkte tilkobling).
3.Trykk på [Connect] (Koble til).
4.Trykk på enheten du bruker på skjermen [Nearby Printers] (Skrivere i nærheten).
Hvis enheten ikke blir oppdaget
Gå til et sted der enheten er synlig, og trykk på [Search] (Søk). Den estimerte avstanden som en enhet kan oppdages fra med Bluetooth, er 2 m/80 inches.
Hvis skjermbildet [Usage] (Forbruk) vises
Skriv inn PIN-kode i henhold til skjermen, og registrer (par) enheten i den mobile terminalen som en enhet som er koblet til via Bluetooth.
Hvis skjermbildet [Wi-Fi Settings] (Wi-Fi-innstillinger) vises
Koble til det angitte nettverket med Wi-Fi-innstillingene til iOS i henhold til instruksjonene på skjermen.
Hvis skjermbildet [Adjust Sensitivity] (Juster følsomhet)/[Adjust Sensitivity for Login] (Juster følsomhet for pålogging) vises
Justering av Bluetooth-følsomhet er nødvendig for den mobile terminalen du bruker. Juster følsomheten i henhold til instruksjonene på skjermen.
5.Når det vises en melding som informerer deg om at direkte tilkobling er fullført, trykker du på [OK].

Resultat

Den mobile terminalen er koblet til den valgte enheten. [Direct Connection] (Direkte tilkobling) vises under enhetsikonet øverst på startskjermbildet.
Du kobler fra direkte tilkobling ved å trykke på [End] (Slutt) i skjermbildet [Direct Connection] (Direkte tilkobling).

Beslektede emner