Koble til en enhet via trådløst LAN

For å koble til en enhet via trådløst LAN, koble enheten til samme nettverk som nettverket som din mobile terminal er koblet til i SSID-innstillingene til enhetens trådløse LAN-innstillinger.
SSID-en til nettverket somden mobile terminalen er koblet til kan sjekkes i [Auto Search] (Automatisk søk) > [To Set Printer Wireless LAN] (For å angi skriverens trådløse LAN).
Innstillingsmetoden er forskjellig avhengig av enheten du bruker. Du finner mer informasjon i håndbøkene som fulgte med enheten.