Registrere enheten (Registrere med QR-kode)

Du kan registrere enheter som skal brukes for skanning, utskrift osv. Her forklares metoden for å registrere en enhet ved å skanne QR-koden som vises i enheten med en mobil terminal.

Forutsetninger

Antallet registrerte enheter har ikke nådd den øvre grensen.
I denne appen kan du registrere opptil 10 enheter. Hvis til sammen 10 enheter er registrert, må du slette noen registrerte enheter før du kan søke etter enheter.
Enheten du bruker, støtter visningsfunksjonen for QR-kode.
Et bakre kamera er koblet til den mobile terminalen.

Når du kobler til med en enhet ved hjelp av direkte tilkobling

[Direct Connection] (Direkte tilkobling) er åpen i enheten.

Prosedyrer

Vise QR-koden på enheten

1.Vise QR-koden fra [Mobile Portal] (Mobil portal).

Skanne QR-koden med en mobil terminal

1.Trykk på [] øverst til venstre på startskjermbildet for Canon PRINT Business.
[Select Printer] (Velg skriver)-skjermbildet vises.
2.Trykk på [QR Code] (QR-kode).
Når skjermbildet [Usage] (Forbruk) vises
Sjekk innholdet, og trykk på [Continue] (Fortsett).
3.Plassér QR-koden innenfor rammene som vises på kameraskjermen.
Når QR-koden er plassert innenfor rammen, skanner appen QR-koden automatisk.
Hvis skjermbildet [Wi-Fi Settings] (Wi-Fi-innstillinger) vises
Koble til det angitte nettverket med Wi-Fi-innstillingene til iOS i henhold til instruksjonene på skjermen.

Resultat

Enheten er registrert på skjermbildet [Select Printer] (Velg skriver).
MERK
Du kan også registrere en enhet fra [Preview] (Forhåndsvisning)-skjermen for utskrift. Trykk på [Printer] (Skriver) i [Preview] (Forhåndsvisning)-skjermbildet for å vise [Select Printer] (Velg skriver)-skjermbildet.

Beslektede emner