Slik viser du [Printer Details] (Skriverdetaljer)-skjermbildet

Du kan vise detaljert informasjon om enheten.
Viser enhetsstatusen, [Printer Name] (Skrivernavn), [Product Name] (Produktnavn), [IP Address] (IP-adresse) og [MAC Address] (IP-adresse).
[Printer Settings] (Skriverinnstillinger)
[Update Printer Information] (Oppdater skriverinformasjon)
Denne funksjonen vises når enheten støtter innhenting av konfigurasjonsinformasjon. Den henter inn enhetsinformasjon og viser følgende i skjermbildet [Print Settings] (Utskriftsinnstillinger), avhengig av hvilke funksjoner som er installert på enheten, og som støttes av den.
[Output Method] (Utskriftsmetode) > [Secure Print] (Konfidensiell utskrift), [Save] (Lagre)
[Authentication Mode] (Godkjenningsmetode)
[2-sided] (Tosidig)
[Staple] (Stifting)
Informasjon innhentes og brukes vanligvis i skjermbildet [Print Settings] (Utskriftsinnstillinger) når enheten er registrert. Bruk denne funksjonen i følgende tilfeller.
Konfigurasjonsinformasjonen på enheten er ikke tilgjengelig når enheten registreres.
Alternativene på enheten endres når den er registrert.
MERK
Hvis det ikke er mulig å innhente konfigurasjonsinformasjonen for enheten, vises alle elementene i skjermbildet [Print Settings] (Utskriftsinnstillinger).
[Port Settings] (Portinnstillinger)
Du kan angi kønavn og type skriverport på enheten.
[Print Options] (Utskriftsalternativer)
Slår PDF-direkteutskrift på og av ved utskrift av en PDF-fil fra en enhet som er kompatibel med PDF-direkteutskrift.
[Remote UI] (Fjernkontroll)
Du kan vise Remote UI for enheten. Når en [Check the details using the Remote UI.] (Kontroller detaljene med Fjernkontroll.)-melding vises i [Scanner] (Skanner)/[Printer] (Skriver), trykk på [Remote UI] (Fjernkontroll) for å sjekke informasjonen.
MERK
Hvis du vil gå tilbake til denne appen etter at du har vist Remote UI, trykker du på ikonet for denne appen på startskjermen på den mobile terminalen.
Avhengig av enheten kan det være at du ikke er i stand til å vise Remote UI fra den mobile terminalen. Hvis dette skjer, må du kontrollere statusen for enheten på Remote UI som vises på PC-en eller kontrollpanelet på enheten.
Hvis Remote UI vises fra den mobile terminalen, kan det være at du ikke kan bruke enkelte funksjoner, som for eksempel håndtering av filer. Hvis dette skjer, utfører du handlingene fra Remote UI fra PC-en eller kontrollpanelet på enheten.
[Support Site] (Nettsted for kundestøtte)
Du kan få tilgang til Canons webområde for kundestøtte.