Bruke sikker utskrift

Du kan tilknytte en PIN-kode for å skrive ut data og lagre dem på enheten. Denne funksjonen er nyttig ved utskrift av et konfidensielt dokument.

Forutsetninger

Enheten du bruker, støtter sikker utskrift.

Prosedyrer

Velge filen du vil skrive ut

1.Vis filen du vil skrive ut, på forhåndsvisningsskjermen for dokumenter.
2.Trykk på [].
3.Hvis du skal skrive ut en Microsoft Excel-fil (xls og xlsx), går du til skjermbildet for å velge et ark, velger arket du vil skrive ut, og trykker på [Preview] (Forhåndsvisning).
Skjermbildet [Preview] (Forhåndsvisning) vises.

Skrive ut den valgte filen

1.Trykk på [Printer] (Skriver), og velg enheten du vil skrive ut på.
2.Trykk på utskriftsinnstillingene → trykk på [Output Method] (Utskriftsmetode).
3.I [Output Method] (Utskriftsmetode)-skjermbildet, velg [Secure Print] (Konfidensiell utskrift) → trykk på detaljikonet.
4.Konfigurer sikker utskrift på [Secure Print] (Konfidensiell utskrift)-skjermen.
[PIN]:
Skriv inn passordet som kreves for å kunne skrive ut på enheten.
[Confirm User Information When Performing Secure Print] (Bekreft brukerinformasjon ved konfidensiell utskrift):
Når dette alternativet er aktivert, vises en dialogboks hvor brukeren må bekrefte eller angi dokumentnavn, brukernavn og passord, i appen når du bruker sikker utskrift.
5.Gå tilbake til [Output Method] (Utskriftsmetode) > [Print Settings] (Utskriftsinnstillinger) > [Preview] (Forhåndsvisning)-skjermbildet.
6.I [Preview] (Forhåndsvisning)-skjermen, trykk på [Secure Print] (Konfidensiell utskrift).
7.Velg et dokumentnavn og angi passordet på kontrollpanelet på enheten.
MERK
Hvis du vil ha informasjon om å skrive ut filer lagret på enheten, kan du se i håndbøkene som fulgte med enheten.

Resultat

De valgte dataene skrives ut.

Beslektede emner