Lagre utskriftsdata i en innboks på en enhet

Du kan lagre utskriftsdata i en innboks på enheten. Du kan skrive ut fra, endre innstillingene for og kombinere lagrede data fra kontrollpanelet på enheten eller Remote UI.

Forutsetninger

Enheten du bruker, støtter innboksfunksjonen.

Prosedyrer

Velg filen du vil lagre.

1.Vis filen du vil skrive ut, på forhåndsvisningsskjermen for dokumenter.
2.Trykk på [].
3.Hvis du skal skrive ut en Microsoft Excel-fil (xls og xlsx), går du til skjermbildet for å velge et ark, velger arket du vil skrive ut, og trykker på [Preview] (Forhåndsvisning).
Skjermbildet [Preview] (Forhåndsvisning) vises.

Lagre den valgte filen

1.Trykk på [Printer] (Skriver), og velg enheten du vil skrive ut på.
2.Trykk på utskriftsinnstillingene → trykk på [Output Method] (Utskriftsmetode).
3.I [Output Method] (Utskriftsmetode)-skjermbildet, velg [Store] (Butikk) → trykk på detaljikonet.
4.Endre [Document Name] (Dokumentnavn).
5.Trykk på [Mail Box] (Postboks).
6.Velg et innboksnummer som lagringsmål.
7.Gå tilbake til [Store] (Butikk) > [Output Method] (Utskriftsmetode) > [Print Settings] (Utskriftsinnstillinger) > [Preview] (Forhåndsvisning)-skjermbildet.
8.I [Preview] (Forhåndsvisning)-skjermen, trykk på [Store] (Butikk).

Resultat

De valgte dataene lagres på enheten.
MERK
Hvis du vil ha informasjon om å skrive ut filer i innboksen, ser du håndbøkene som følger med enheten.

Beslektede emner