Skrive ut en webside

Du kan vise og skrive ut websider.
Det finnes to metoder for å vise og skrive ut en webside: en metode der du velger denne appen fra delingsmenyen i Safari og skriver ut siden du ser, og en metode der du kan vise og skrive ut siden du vil skrive ut med denne appen.
MERK
Hvis du har åpnet en bildefil direkte på Internett med Safari, er det ikke sikkert du kan skrive den ut med denne appen.

Prosedyrer

Vise en webside for utskrift

Når du skriver ut en side som vises i Safari
1.Start Canon PRINT Business fra delemenyen til Safari.
Siden som vises i Safari, vises på [Web]-skjermen i Canon PRINT Business.
2.Trykk på [Preview] (Forhåndsvisning).
Skjermbildet [Preview] (Forhåndsvisning) vises.
Når du viser siden du vil skrive ut, i denne appen.
1.På Canon PRINT Business-startskjermen, trykk på [Documents] (Dokumenter).
2.Trykk på [Print from Web] (Skriv ut fra nett).
3.Vise en webside for utskrift
4.Trykk på [Preview] (Forhåndsvisning).
Skjermbildet [Preview] (Forhåndsvisning) vises.

Skrive ut den valgte websiden

1.Trykk på [Printer] (Skriver), og velg enheten du vil skrive ut på.
2.Trykk på utskriftsinnstillingene for å endre dem.
3.Kontroller forhåndsvisningen på [Preview] (Forhåndsvisning)-skjermen.
Kontrollere andre og påfølgende sider
Trykk på miniatyrbildet for å forstørre forhåndsvisningen. Hvis du skriver ut en fil med flere sider, kan du kontrollere den andre siden og etterfølgende sider som forstørrede forhåndsvisninger.
Slette unødvendige sider
Trykk på miniatyrbildet for å forstørre forhåndsvisningen. Vis unødvendige sider, og trykk på [].
4.I [Preview] (Forhåndsvisning)-skjermen, trykk på [Print] (Utskrift).

Resultat

Den valgte websiden skrives ut.

Beslektede emner