Oppdatere fastvaren for imageCLASS-/i-SENSYS-serien

Du må kanskje oppdatere fastvaren avhengig av modell.
Når en melding som ber deg om å oppdatere fastvaren vises, gjør dette i henhold til følgende metoder.
MERK
Du trenger ikke å oppdatere fastvaren for enheter i imageRUNNER ADVANCE-serien.
Hvis [Enable Canon Mobile Scanning] (Aktiver Canon Mobile Scanning) på enheten er satt til [Off] (Av) når du oppdaterer fastvaren for dette programmet, vises melding som ber deg om å oppdatere fastvaren når du registrerer enheten. Når du bruker denne appen, sett [Enable Canon Mobile Scanning] (Aktiver Canon Mobile Scanning) til [On] (På). Hvis det er ingen innstillinger for [Enable Canon Mobile Scanning] (Aktiver Canon Mobile Scanning) på enheten som du bruker, sett [Dedicated Port Settings] (Dedikerte portinnstillinger) til [On] (På).

Det finnes to metoder for å oppdatere fastvaren.
Sjekk webområde for kundestøtte for denne appen og bruk metoden som tilsvarer enhetsmodellen du bruker.
Oppdatere via Internett
Last ned fastvaren for multifunksjonsenheten du bruker, via Internett ved hjelp av en PC (Windows/Mac), og oppdater deretter fastvaren.
Multifunksjonsenheten må være koblet til Internett.
Avhengig av enhetsmodellen, kan det hende at oppdatering via Internett ikke støttes.
Oppdatere via en PC (Windows/Mac)
Last ned fastvaren til en PC (Windows/Mac) fra Canons nettsted, og oppdater deretter fastvaren.
Multifunksjonsenheten og PCen må være koblet til via LAN eller USB.
MERK
For informasjon om det nødvendige systemmiljøet, se "User Support Tool Operation Guide".

For mer informasjon om oppdateringen
Sjekk webområde for kundestøtte for denne appen.
1.Trykk på [] > [Help] (Hjelp) i øvre høyre hjørne av hovedskjermbildet for Canon PRINT Business → trykk på koblingen til støttesiden på den øvre siden.
2.På webområde for kundestøtte, besøk oppdateringssiden for fastvare og følg instruksjonene.
MERK
Når du vil oppdatere via en PC (Windows/Mac), last ned fastvaren på PC-en fra Canon-websiden og oppdater fastvaren deretter. Gå til webområdet for kundestøtte for denne appen fra PC-en og følg prosedyren som er beskrevet på oppdateringssiden for fastvare.
Du kan også gå til webområdet for kundestøtte ved å videresende URL-adressen til PC-en fra den mobile terminalen som følger.
1.Vis webområdet for kundestøtte, velg delemenyen i nettleseren og velg deretter appen e-postene sendes fra.
2.Send URL-adressen til en e-postadresse som PC-en kan henvise til.
3.Se e-posten fra PC-en og vis webområde for kundestøtte i en nettleser.