Elementer som kan konfigureres med skanningsfunksjonen

Denne delen inkluderer en liste over skanneinnstillinger støttet av Canon PRINT Business.
Det er følgende to typer av enhetsserien:

For imageRUNNER ADVANCE-serien

Du kan konfigurere skanneinnstillinger og utføre skanning fra en mobil terminal ved hjelp av [Scan for Mobile] (Skann for mobil)-funksjonen på multifunksjonsenheten du bruker.
Hvis du ikke kan bruke [Scan for Mobile] (Skann for mobil)-funksjonen, kan du konfigurere skanneinnstillingene og utføre skanning ved å installere gratisapplikasjonen Canon Mobile Scanning MEAP Application på imageRUNNER ADVANCE.
Støttede innstillinger
Select Color (Velg Farge)
Auto (Color/Gray), Auto (Color/B&W), Color, Grayscale, Black & White
Resolution (Oppløsning)
150 x 150 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
Original Size/Scan Size (Opprinnelig størrelse / Skannestørrelse)
Auto, A4, A4R, A3, A5, A5R, B4, B5, B5R, LTR, LTRR, LGL, STMT, STMTR, 11x17
File Format (Filformat)
PDF*1, JPEG, TIFF, OOXML (pptx), OOXML (docx), XPS*2
*1 Kompakt, OCR og kryptering kan angis.
*2 Kan bare angis når du bruker [Scan and Send] (Skann og send)-funksjonen.
2-Sided Original/2-Sided (Tosidig original / tosidig)
Off, Book Type, Calendar Type
Original Type (Original type)
Text, Photo, Text/Photo
Density (Tetthet)
Ni nivåer
MERK
Tilgjengelige innstillinger varierer avhengig av modell.
Hvis du konfigurerer skanneinnstillingene på den mobile terminalen, støttes ikke [Different Size Originals] (Ulike størrelsesoriginaler).
Hvis du lagrer innstillinger som ikke kan fungere samtidig, vises en melding som ber deg om å endre innstillingene. Hvis du trykker på [OK], blir innstillingene endret.
Angi skanneinnstillingene og filformatene som støttes av multifunksjonsenheten. Hvis du angir funksjoner og filformater som ikke støttes, vises en melding når du skanner, og skanningen blir avbrutt. Hvis dette skjer, kan det fungere bedre hvis du senker oppløsningen eller endrer filformatet i skanneinnstillingene.
Hvis du skanner begge sider av en liggende original ved hjelp av en mater, kan det hende at hver andre side ikke skannes i riktig retning.
Hvis du stiller inn [Function Settings] (Funksjonsinnstillinger) > [Common] (Felles) > [Generate File] (Generer fil) > [OCR (Text Searchable) Settings] (OCR (tekst søkbar)-innstillinger) > [Smart Scan] (Smart skanning) på multifunksjonsenheten til [On] (På) når du velger [PDF] > [OCR] eller [OOXML (docx)] i [File Format] (Filformat) og skanning av et dobbeltsidig dokument, kan det skannes av en annen orientering enn når du stiller inn [2-Sided Original] (2-sidig original) i denne appen.
Når du skanner ved hjelp av [Scan and Send] (Skann og send)-funksjonen, støtter ikke denne appen følgende målinnstillinger.
[Folder Path] (Mappebane)
Kryptert kommunikasjon
[User Name] (Brukernavn), [Password] (Passord)
[Delayed Send] (Utsatt sending)-funksjon

Enhetsserie inkluderer imageCLASS/i-SENSYS series
En serie som ikke har [Scan for Mobile] (Skann for mobil) eller [Canon Mobile Scanning] i hovedmenyen til enheten

Støttede innstillinger
Original Placement (Opprinnelig plassering)
Auto, ADF (1-Sided), ADF (2-Sided), Platen Glass
Select Color (Velg Farge)
Color, Grayscale
Resolution (Oppløsning)
150 x 150 dpi, 300 x 300 dpi
Original Size (Opprinnelig størrelse)
A4, A4R, A3, LTR, LTRR, LGL
File Format (Filformat)
PDF, JPEG
2-Sided Original (2-sidig original)
Book Type, Calendar Type
MERK
Tilgjengelige innstillinger varierer avhengig av modell.
Hvis du velger [ADF (2-Sided)] (ADM (2-sidig)) som [Original Placement] (Opprinnelig plassering), og skanner et dokument i liggende format, blir ikke sider med partall skannet i riktig papirretning.