Kontrollere IP-adressen til en enhet

Du kan bekrefte IP-adressen fra enhetens skjermbilde for nettverksinnstillinger.
Du finner mer informasjon i håndbøkene som fulgte med enheten.
MERK
Når enhetens autentifiseringsinnstillinger har blitt konfigurert, må du angi et passord. Hvis du vil ha flere detaljer, kan du se i håndbøkene som følger med enheten, eller ta kontakt med systemadministratoren.