Kan ikke koble til direkte med enheten

Hvis nettverksinnstillingene for enheten og den mobile terminalen du bruker, ikke er konfigurert riktig, kan det hende at du ikke kan koble til direkte, selv med en enhet som oppdages av denne appen.
Kontroller følgende hvis du ikke får koblet direkte til en enhet:
Nettverksinnstillingene for den mobile terminalen
Er den koblet til nettverket til enheten du bruker?
Hvis du bruker iOS 10, koble til et nettverk spesifisert i [Wi-Fi Settings] (Wi-Fi-innstillinger)-skjermen til denne appen ved registrering av en enhet oppdaget av Bluetooth.
Systeminnstillinger for enheten
Er direkte tilkobling aktivert i [Preferences] (Innstillinger)/[Network Settings] (Nettverksinnstillinger) for enheten?
Hvis du vil koble til direkte, må du aktivere direkte tilkobling i [Preferences] (Innstillinger)/[Network Settings] (Nettverksinnstillinger) for enheten. Kontakt enhetsadministratoren for informasjon om innstillingsmetoden.
Innstillinger for denne appen
Er [User Information] (Brukerinformasjon) > [Log in as Guest user] (Logg på som gjestebruker) deaktivert?
Hvis [Log in as Guest user] (Logg på som gjestebruker) i [App Settings] (App-innstillinger) > [User Information] (Brukerinformasjon) er aktivert, kan du ikke starte direkte tilkobling med [Other Functions] (Andre funksjoner) > [Direct Connection] (Direkte tilkobling) i denne appen.