Excel-ark som ikke er valgt, skrives ut

Når du skriver ut en Microsoft Excel-fil (xls og xlsx) som består av flere ark, med Data Conversion Service, blir alle arkene i filen skrevet ut.
Etter at Data Conversion Service er ferdig, kan du slette uønskede sider via skjermbildet [Preview] (Forhåndsvisning).