Kan ikke bruke [Release and Print] (Send og skriv ut)-funksjonen

Hvis "HTTP 404 Not Found" vises
Kontroller følgende:
Er enheten ferdig med å starte opp?
Enheten er ikke ferdig med å starte opp. Trykk på [Release and Print] (Send og skriv ut) igjen etter at enheten er ferdig med å starte opp.
Hvis en feilmelding vises
Kontroller følgende:
Er Remote UI satt til [Administrator Authentication Mode] (Administratorgodkjenningsmetode)?
Hvis [Authentication Mode] (Godkjenningsmetode) for Remote UI er satt til [Administrator Authentication Mode] (Administratorgodkjenningsmetode), kan du ikke logge på enheten fra en mobil terminal. Hvis du trenger mer informasjon, kontakter du enhetsadministratoren.
Passord for administratorrettigheter
Hvis du bruker standardpassordet for å logge på med administratorrettigheter på enheten du bruker, kan du ikke logge på enheten. Hvis dette skjer, må du endre passordet.
Hvis utskriftsdata ikke vises
Kontroller følgende:
Er [User Information] (Brukerinformasjon)-innstillingene riktige?
På skjermbildet [User Information] (Brukerinformasjon) angi brukernavnet og domenenavnet som du brukte for holde tilbake utskriftsdataene.
Når du logger på som en domenebruker, sjekk at [User Information] (Brukerinformasjon) > [Use the domain name when logging in to the printer] (Bruk domenenavnet ved pålogging til skriveren) er satt til på.
Er enhetsinnstillingene riktige?
Hvis enhetsinnstillingene er angitt slik at utskriftsdata ikke vises, vil ikke utskriftsdataene vises.
Har holdetiden utløpt?
Hvis holdetiden for utskriftsdataene er utløpt, blir utskriftsdataene slettet.
Har en annen bruker slettet utskriftsdataene?
Hvis utskriftsdata blir kategorisert som [Shared] (Delt) eller [Group] (Grupper), er det mulig at en annen bruker har skrevet ut eller slettet utskriftsdataene.