Begrensninger for Data Conversion Service

Miljø for Internett-tilkobling
Hvis den mobile terminalen og enheten er koblet sammen via et tilgangspunkt, må du kontrollere om du kan koble til Internett fra Wi-Fi-nettverket du er koblet til. I et miljø som ikke gir tilgang til Internett fra Wi-Fi-nettverket, kan du koble deg til Data Conversion Service fra et mobilnett som for eksempel LTE eller 3G. I så fall er du som kunde ansvarlig for kostnadene for mobildatabruk.
Hvis du bruker Data Conversion Service med en enhet som støtter direkte tilkobling, kan du koble deg til Data Conversion Service fra et mobilnett som LTE eller 3G. I så fall er du som kunde ansvarlig for kostnadene for mobildatabruk.
Begrensninger
Det kan være tilfeller der utskriftsjobben ikke sendes ut med nøyaktig samme utforming som originalen, selv om du bruker Data Conversion Service.
Du kan laste opp filer på opptil 20 MB til Data Conversion Service.
Du kan ikke konvertere passordbeskyttede filer, filer med data som er uautorisert eller er skadet, eller tomme filer.
Du kan ikke laste ned filer på mer enn 99 sider etter at dataene er konvertert.
Hvis du skriver ut en fil som er åpnet i en annen app, ved hjelp av Data Conversion Service i denne appen, kan du ikke lagre de konverterte dataene i mobil terminal.