Restriksjoner på forhåndsvisning og utskrift av dokumenter

Hvis du aktiverer denne appen fra andre apper og skriver ut dokumenter som ikke er i PDF-format, kan det hende at denne appen ikke starter som den skal, og at dokumentene ikke forhåndsvises eller skrives ut riktig.
Microsoft Office-filer
Når du skriver ut en Microsoft Office-fil, kan du skrive ut filen med den opprinnelige utformingen ved å utføre utformingskorrigering med Data Conversion Service.
PDF-filer
Konverter filen til PDF, og skriv den ut. Hvis du bruker spesielle skrifttyper, må du aktivere innstillingen for innebygging av skrifttyper når du konverterer til PDF.
Hvis det brukes et krypteringsnivå som ikke støttes av iOS, for eksempel 256-biters kryptering eller kryptering med digitalt sertifikat, kan du ikke skrive ut en PDF-fil med Canon PRINT Business.
I slike tilfeller vises en melding som sier at filen ikke kan åpnes. Hvis du vil skrive ut med Canon PRINT Business, må du endre krypteringsnivået for PDF-filen på en datamaskin.
[Preview] (Forhåndsvisning) skjermen vises kanskje ikke på riktig måte for PDF-filer som bruker kommentarfunksjonen.