Det vises en tidsavbruddsfeil etter at utskriften har begynt

Det kan det ta noen minutter fra utskriftsjobben settes i gang i dette programmet, til den skrives ut, avhengig av innholdet i utskriftsdataene.
Fordi operativsystemene til den mobile terminalen støtter fleroppgavekjøring, vil utskriftsprosessen fortsette i den aktiverte perioden selv om programmet ikke vises.
Hvis den aktiverte perioden overskrides, vil jobben bli annullert.