Det tar lang tid å skrive ut dokumenter

Når du bruker Data Conversion Service ved utskrift av en Microsoft Office-fil, kan det ta flere minutter å laste opp og ned data avhengig av innholdet i dataene som skal skrives ut, og kommunikasjonsmiljøet som du bruker. Du kan forkorte behandlingstiden slik:
Når du bruker Data Conversion Service
Hvis du kan trykke på [Print] (Utskrift) i skjermbildet [Preview] (Forhåndsvisning) før Data Conversion Service er ferdig med alle gjengivelsene, startes utskriften. Fordi gjengivelses- og utskriftsprosessene utføres parallelt, blir behandlingstiden forkortet. Hvis du spesifiserer utskriftsområdet i en Excel-fil (xls og xlsx), kan du imidlertid ikke gjøre dette før alle dataene er ferdig konvertert.
Når du ikke bruker Data Conversion Service
Filer med et enkel utforming og tekst kan få mindre feil i utseendet hvis du ikke bruker Data Conversion Service. Hvis forhåndsvisningen ser fin ut når du kontrollerer den, kan du trykke på [Print] (Utskrift) uten å trykke på [Image Correction] (Bildekorrigering), så vil filen skrives ut mens den mobile terminalens operativsystem utfører gjengivelsesprosessen. I så fall er det mulig at filen blir skrevet ut med feil utforming, ettersom behandlingstiden forkortes sammenlignet med hvis du bruker Data Conversion Service.