Data skrives ikke ut i samsvar med utskriftsinnstillingene

Hvis enheten du bruker, ikke støtter funksjonene som vises på [Print Settings] (Utskriftsinnstillinger)-skjermen, brukes de ikke.
Hvis funksjonene ikke støttes av enheten du bruker, utføres følgende operasjon:
[Output Method] (Utskriftsmetode) > [Save] (Lagre)
Normal utskrift brukes for enheter som ikke støtter lagring i brukeres innboks.
[Output Method] (Utskriftsmetode) > [Secure Print] (Konfidensiell utskrift)
Normal utskrift brukes for enheter som ikke støtter funksjonen for Secure Print.
[Dept. ID Mgt.] (Avdelings-ID-styring) > On
Normal utskrift brukes for enheter som ikke støtter funksjonen for avdelings-ID-styring.
MERK
Funksjonen for avdelings-ID-styring må aktiveres på enheten for å kunne bruke denne funksjonen. Du finner mer informasjon i håndbøkene som fulgte med enheten.
[Output Size] (Utskriftsstørrelse)
Hvis du spesifiserer en papirstørrelse som ikke støttes av enheten, blir utskriftsjobben skrevet ut på en annen papirstørrelse, eller det vises en bekreftelsesmelding for papirstørrelsen på skriverens kontrollpanel.
[Select Color] (Velg farge) > [Color] (Farge)
Hvis skriveren ikke støtter fargeutskrifter, blir innstillingene ikke brukt, og utskriftsjobben skrives ut i svart-hvitt.
[2-sided] (Tosidig) > On
Hvis enheten ikke støtter tosidig utskrift, blir innstillingene ikke brukt, og utskriftsjobben skrives ut på én side av arket.
[Staple] (Stifting) > On
Hvis enheten ikke støtter stifting, blir innstillingene ikke brukt, og utskriftsdataene skrives ut uten å bli stiftet.
Selv om du bruker en enhet med en montert etterbehandler som støtter stifting, kan utskriftsjobben bli skrevet ut uten stifting for sideformater som er større enn LTR eller A4.
MERK
De innstillingene som vises, er forskjellige for hver enhet.
Hvis enheten støtter innhenting av konfigurasjonsinformasjon, kan du ved hjelp av funksjonen [Select Printer] (Velg skriver) > [Printer Details] (Skriverdetaljer) > [Update Printer Information] (Oppdater skriverinformasjon) vise elementer som svarer til funksjonene på enheten, i skjermbildet [Print Settings] (Utskriftsinnstillinger). Hvis det ikke er mulig å innhente konfigurasjonsinformasjonen for enheten, vises alle elementene i skjermbildet [Print Settings] (Utskriftsinnstillinger).