Operasjoner når telefonen ringer

Siden operativsystemet på den mobile terminalen støtter fleroppgavekjøring, vil tilstanden før telefonen ringte, bli opprettholdt selv om telefonen ringer mens du arbeider i appen, og appskjermen kommer tilbake så snart samtalen er over. Tilfeller når tilstanden fra før telefonsamtalen ikke opprettholdes:
Under skanning
Hvis den aktiverte perioden overskrides, blir skanneprosessen avbrutt.
Mens en forhåndsvisning av det lokale dokumentet blir opprettet
Hvis virketiden overskrides, blir forhåndsvisningsprosessen midlertidig stoppet, og den gjenopptas etter at telefonsamtalen er avsluttet.
Mens det lastes opp til nettskyen / lastes ned fra nettskyen, opprettes en forhåndsvisning av data i nettskyen
Hvis virketiden overskrides, avbrytes lagringsprosessen.
Under behandling av utskriftsjobber
Hvis virketiden overskrides, avbrytes utskriftsprosessen.