En upassende advarsel vises

Hvis du bruker dette programmet når den utnyttbare lagringskapasiteten på den mobile terminalen nærmer seg 0, kan det hende at det vises en uhensiktsmessig advarselsmelding.
Hvis dette skjer, må du slette unødvendige data før du kan fortsette å bruke den mobile terminalen.