Visa ett fält för bekräftelse av det angivna faxnumret

Du kan visa ett fält för bekräftelse av det angivna faxnumret när du anger en mottagare manuellt med funktionen [Fax].

Procedurer

1.Tryck på [] i det övre vänstra hörnet av startskärmen för Canon PRINT Business → [App Settings] (App-inställningar).
2.Aktivera [Confirm Entered Fax Number] (Bekräfta inmatat faxnummer) On.

Resultat

[Confirm] (Bekräfta) visas på skärmen [Specify Destinations] (Ange mottagare) för funktionen [Fax].