Ställa in platsen där bilderna sparas

Du kan ställa in sparplatsen när du sparar en bild som scannats i JPEG/TIFF-format i den mobila terminalen.

Procedurer

1.Tryck på [] i det övre vänstra hörnet av startskärmen för Canon PRINT Business → [App Settings] (App-inställningar).
2.Tryck på [Save Image To] (Spara bild i).
3.Välj sparplatsen → tryck på ikonen om du vill återgå till föregående skärm.

Resultat

Den angivna adressen visas på skärmen [App Settings] (App-inställningar) > [Save Image To] (Spara bild i).