Visa menytips

Du kan visa de användaranvisningar som visades på startskärmen när du aktiverade den här appen första gången.

Procedurer

1.Tryck på [] i det övre vänstra hörnet av startskärmen för Canon PRINT Business → [App Settings] (App-inställningar).
2.Aktivera [Menu Tip] (Menytips) On.

Resultat

Användarguiden visas nästa gång startskärmen visas.