Ställa in en metod för att skicka en destinationsadress

Du kan konfigurera inställningar som gör att en destination som ska skickas till en enhet visas på startskärmen med hjälp av funktionen [Provide Address] (Ange adress).

Procedurer

1.Tryck på [] i det övre vänstra hörnet av startskärmen för Canon PRINT Business → [App Settings] (App-inställningar).
2.Tryck på [Provide Address] (Ange adress).
3.Aktivera [Provide Address to Selected Printer] (Ange adress för vald skrivare) On.

Resultat

Inställningen visas på skärmen [App Settings] (App-inställningar) > [Provide Address] (Ange adress).