Ställa in användarinformation

Du kan i förväg ställa in användarinformation som behövs för att logga in på enheten. Den angivna användarinformationen används av följande funktioner.
Registrering av Bluetooth-enhet
Provide Address (Obojestranski izvirnik/obojestransko)
Release and Print (Frisläpp och skriva ut)
Printer Control Panel Login (Inloggning skrivarens kontrollpanel)
Informationen som du anger kan även användas vid utskrift.

Procedurer

1.Tryck på [] i det övre vänstra hörnet av startskärmen för Canon PRINT Business → [App Settings] (App-inställningar).
2.Tryck på [User Information] (Användarinformation).
3.Ange användarinformation.
[Log in as Guest user] (Logga in som gästanvändare):
Du kan logga in som utan användarinformation som kan ställas in med den här appen.
[User Name] (Användarnamn):
Ange användarnamnet.
[Password] (Lösenord):
Ange lösenordet.
När du ställer in [Domain Name] (Domännamn)
Ange samma domännamn som behövs när du loggar in på enheten.
[Use the same user information when printing] (Använd samma användarinformation vid utskrift):
[User Name] (Användarnamn)/[Password] (Lösenord)/[Domain Name] (Domännamn) som du angett tillämpas i följande.
[Print Settings] (Skrivarinställningar) > [Output Method] (Utmatningsmetod) > [User Name] (Användarnamn)/[Domain Name] (Domännamn)*1
[Authentication Mode] (Autentiseringsläge) > [User Authentication] (Användarautentisering) > [User Name] (Användarnamn)/[Password] (Lösenord)*2
*1 [User Name] (Användarnamn)/[Domain Name] (Domännamn) tillämpas inte om de är tomma.
*2 Domännamnet används inte för användarautentiserad utskrift.
[Use the domain name when logging in to the printer] (Använd domännamnet vid inloggning på skrivaren):
Du kan logga in med domännamnet som angetts i [Domain Name] (Domännamn), när du använder Bluetooth enhetsregister och/eller funktionen [Direct Connection] (Direkt anslutning)/[Provide Address] (Ange adress)/[Release and Print] (Frisläpp och skriv ut)/[Printer Control Panel Login] (Inloggning skrivarens kontrollpanel).
4.Tryck på [Done] (Klar).

Resultat

Det angivna användarnamnet visas på skärmen [App Settings] (App-inställningar) > [User Information] (Användarinformation).