Så här visar du skärmen för att förhandsgranska dokument

På förhandsgranskningsskärmen för dokumentet kan du kontrollera dataförhandsgranskningar, skicka e-post och skriva ut.
[]
[Save to Files] (Spara till filer)/[Save Copy to Files] (Spara kopia till filer)
Sparar förhandsgranskad data på den mobila terminalen eller molnlagringen.
[Open in] (Öppna i)
Öppnar förhandsgranskade data i en annan app som installerats på den mobila enheten.
[]
Skickar förhandsgranskade data i ett e-postmeddelande.
Om du trycker på [] bifogas en fil med scannade data i ett nytt e-postmeddelande.
[]
Skriver ut förhandsgranskade data. Om du trycker på [] visas skärmen [Preview] (Förhandsgranska) för utskrift.