Öppna Lokala dokument med en annan app

Du kan öppna en fil som har sparats på den mobila terminalen med en annan app.

Procedurer

1.På startskärmen Canon PRINT Business trycker du på [Documents] (Dokument).
2.Tryck på [Files] (Filer).
3.Välj den fil du vill öppna med en annan app på skärmen för filval som visas.
Skärmen för att förhandsgranska dokumentet visas.
4.På förhandsgranskningsskärmen trycker du på [].
5.Tryck på [Open in] (Öppna i).
6.Tryck på appen som du vill använda.

Resultat

Filen öppnas i den markerade appen.
OBS!
Beroende på filen och appen du har valt öppnas eventuellt inte filen korrekt.