Copyright

Copyright CANON INC. 2021
Ingen del av denna publikation får återges, överföras, transkriberas, förvaras i ett hämtningssystem eller översättas till något språk eller datorspråk i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, magnetiskt, optiskt, kemiskt, manuellt eller på annat sätt utan föregående skriftligt tillstånd av Canon Inc.